ATF Vve Beheer
Colijnplein 18D
2555 HA Den Haag
 

Salderingsgrens vervalt voor Vereniging van Eigenaren

Minister Verhagen wil in de eerste helft van 2012 de Elektriciteitswet 1998 (E-wet) aanpassen, zodat verenigingen van eigenaren onbeperkt kunnen salderen over de gemeenschappelijke elektriciteitsaansluiting. Op grond van artikel 31c E-wet kan een afnemer de elektriciteit die hij zelf invoedt op het net, verrekenen (salderen) met de elektriciteit die hij verbruikt.

Een afnemer zal de elektriciteit die hij zelf opwekt, niet altijd direct kunnen verbruiken. Aan de andere kant is de productie van elektriciteit door bijvoorbeeld zonnepanelen niet altijd toereikend om het verbruik te dekken (zoals ‘s nachts wanneer de zon niet schijnt). Het voordeel van salderen ten opzichte van eerst de geproduceerde elektriciteit verkopen en daarna weer elektriciteit terugkopen is groot. Bij het (terug)kopen van elektriciteit moet energiebelasting en btw worden betaald. Deze belastingen hoeven niet te worden betaald over de gesaldeerde elektriciteit. Salderen kan daarom een aardige besparing opleveren. Belastingen vormen immers een groot deel van de energieprijs.

De voorwaarden

Een afnemer heeft recht op salderen indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De elektriciteitsaansluiting mag niet groter zijn dan 3 * 80A.
  • De elektriciteit moet duurzaam zijn opgewekt.
  • De opwekte en verbruikte elektriciteit gaat via dezelfde aansluiting.

Als een afnemer aan deze eisen voldoet, mag een afnemer 5000 kWh per jaar salderen (hiertoe zijn de energieleveranciers verplicht, maar de wet laat de optie open om meer te salderen). Indien meer elektriciteit wordt opgewekt dan wordt verbruikt, is de leverancier daarvoor een redelijke terugleververgoeding verschuldigd (artikel 95c lid 3 E-wet).

Aansluitingen in een wooncomplex

In een wooncomplex is de productie-installatie (in de regel zonnepanelen) vaak niet aangesloten op de aansluitingen van de bewoners in dat complex. Bij kleine wooncomplexen kunnen de zonnepanelen zonder al te veel kosten worden aangesloten op de individuele meters van de verschillende bewoners. Voor grote wooncomplexen ligt dit anders. Er moeten immers veel kabels getrokken worden om de zonnepanelen te verbinden met de diverse elektriciteitsmeters. Het verbruik dat via de appartementaansluitingen loopt, kan niet worden gesaldeerd met de opgewekte elektriciteit als de zonnepanelen niet zijn aangesloten op die aansluitingen. Minister Verhagen is vooralsnog niet bereid dit te veranderen.

De ‘liftvariant’

Verenigingen van eigenaren kunnen de door de vereniging opgewekte elektriciteit wel salderen met de elektriciteit die de vereniging zelf onttrekt. Grote wooncomplexen komen door de aanwezigheid van liften en waterpompen echter al snel boven de maximale salderingsgrens van 5000 kWh per jaar uit. Om hieraan tegemoet te komen, komt de huidige salderingsgrens van 5000 kWh voor verenigingen van eigenaren te vervallen. Met deze aanpassing kan het eigen verbruik van een vereniging van eigenaren volledig worden gesaldeerd met de door diezelfde vereniging opgewekte elektriciteit.

Conclusie

Als de voorgenomen wetswijziging in werking treedt, wordt het voor veel verenigingen van eigenaren aantrekkelijker om zonnepanelen op het dak te plaatsen. De invloed van deze wetswijziging moet echter niet worden overschat. Het is namelijk al wettelijk toegestaan om meer dan 5000 kWh per jaar te salderen, zolang er minstens evenveel elektriciteit op het net wordt ingevoed als wordt verbruikt. Een aantal leveranciers werkt hier reeds aan mee.

Bron: dirkzwagerondernemingsrecht.nl