ATF Vve Beheer
Colijnplein 18D
2555 HA Den Haag
 

Wijzigingen in de herbouwwaarde

De Herbouwwaarde van het complex bepaalt de hoogte van het verzekerde bedrag en dus de hoogte van de premie. Om onderverzekering te voorkomen, dient een opstalverzekering met indexclausule te worden afgesloten. Van essentieel belang is dan wel de verzekerde som bij aanvang goed vast te stellen.

Bij verbeteringen of andere oorzaken van een stijging van de herbouwwaarde moet de verzekerde som worden aangepast. Om er voor te zorgen dat het complex voldoende is verzekerd is het raadzaam om het gebouw te laten taxeren. Dit rapport heeft een geldigheidsduur van 6 jaar.

Als een eigenaar een belangrijke verbetering aanbrengt in zijn privé-gedeelte, moet hij de VvE daarvan in kennis stellen. Leid z’n verbetering tot een stijging van de premie, dan komt het verschil voor rekening van de betreffende eigenaar.

 Download de herbouwwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars voor meer informatie.

Taxatie aanvragen

Laat een taxateur de herbouwwaarde vaststellen.