ATF Vve Beheer
Colijnplein 18D
2555 HA Den Haag
 

Overstappen naar ATF VvE Beheer

U heeft uw VvE beheer uitbesteed, maar u bent niet tevreden over de kwaliteit en professionaliteit van de geleverde diensten? Hoe regelt u zo'n overstap?

De vergadering

  1. Agendapunt opnemen op eerstkomende vergadering.
  2. Nagaan welk quorum (aantal stemmen) nodig is voor een rechtsgeldig besluit.
  3. Advies geven aan de algemene leden vergadering.
  4. Agendapunt toelichten afscheid bestaande beheerder, keuze uitleggen nieuwe beheerder.
  5. Stemmen in vergadering.

In de tussentijd kunt u alvast:

  • Nazien bestaande beheerovereenkomst aangaande de opzegtermijn.
  • Pro-forma opzegging aangetekend aan bestaande beheerder verzenden.

Na de vergadering

  1. Stemming kenbaar maken aan bestaande beheerder.
  2. Nieuwe beheerder in kennis stellen van de keuze en de overgang in gang zetten samen met de nieuwe beheerder.

De vergadering kan eventueel vervangen worden door een stemmingsronde per post of mail. Let wel dat hierbij 100% stemming vereist is. Bij een schriftelijke stemmingsronde dient iedereen akkoord te gaan met de nieuwe beheerder.