ATF Vve Beheer
Colijnplein 18D
2555 HA Den Haag
 

Gemeentelijke subsidies

Wij werken nauw samen met Francien de Hoop projectleider VvE balie van de gemeente Den Haag om het woongenot te verbeteren. Hierdoor zijn we volledig op de hoogte van de bestaande subsidie maatregelen.

Ook hebben we de mogelijkheid om zelf subsidie verzoeken in te dienen. Hierdoor is het zelfs mogelijk dat er toch ergens een potje met geld beschikbaar komt, wat er oorspronkelijk helemaal niet was. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op met onze beheerder Martijn Noorman van der Dussen (070 - 2135 777).

Doorstroompremie scheefwonen

De Doorstroompremie Scheefwonen is een subsidie die mensen met een hoger inkomen kunnen krijgen als ze verhuizen en een grote(re) sociale huurwoning achterlaten.
Lees meer »

Geluidwerende maatregelen

Woont u aan een drukke weg en zorgt dit voor geluidsoverlast? Dan komt u misschien in aanmerking voor geluidwerende maatregelen. Met geluidwerende maatregelen wordt uw huis geïsoleerd tegen geluidsoverlast van verkeerslawaai.
Lees meer »

Planschade, tegemoetkoming

Planschade is een compensatieregeling voor eigenaren van panden die schade lijden door planologische maatregelen.
Lees meer »

Subsidie dak- en vloerisolatie

Gaat u het dak of de vloer in uw woning isoleren? Dan kunt u subsidie krijgen van de gemeente.
Lees meer »

Subsidie glasisolatie

Ligt uw woning in de gemeente Den Haag en vervangt u enkel glas door HR ++ glas? Dan kunt u subsidie krijgen van de gemeente.
Lees meer »

Subsidie groene daken

Als u een dak aanlegt dat begroeid is met planten, kunt u subsidie krijgen van de gemeente.
Lees meer »

Subsidie zonnepanelen

Wilt u zonnepanelen plaatsen op een Haags dak? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente.
Lees meer »

Verhuiskostenpremie Grote Woningen

De Verhuiskostenpremie Grote Woningen is een subsidie die kleine huishoudens kunnen krijgen als zij verhuizen en een grote sociale huurwoning achterlaten.
Lees meer »

Bron: Gemeente Den Haag, 23 april 2013